6°

У Рівненському ЦНАПі здійснюють прийом документів для встановлення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

У Рівненському ЦНАПі здійснюють прийом документів для встановлення відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

Відповідно до змін, внесених 8 жовтня 2021 року до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» усі юридичні особи зобов’язані подати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) та структуру власності до 11 липня 2022 року.

Ця норма стосується юридичних осіб, які зареєстровані до 11 липня 2021 року. До Рівненського ЦНАПу можуть звертатися юридичні особи, що зареєстровані в межах Рівненської області.

Для встановлення відомостей про КБВ державному реєстратору необхідно подати:

  • заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) – форма 2;
  • структуру власності за формою та змістом відповідно до наказу Мінфіну від 19.03.2021 №163;
  • витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент- нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру,
  • для фізичної особи – резидента. Заяву від імені юридичної особи подає керівник, підписант (особа, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи) або уповноважений представник юридичної особи особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу. У разі подання документів уповноваженим представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

Документи на послугу можна надіслати поштою рекомендованим листом з описом вкладення, при цьому заява (форма 2) викладається на нотаріальному бланку, справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена, або онлайн через портал електронних сервісів.

Адміністративний збір не справляється у разі подання лише інформації про КБВ в законодавчо визначеному обсязі протягом року з дня набрання чинності Наказом Мінфіну від 19.03.2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності». Відомості про КБВ також можна подати одночасно зі створенням юридичної особи або внесенням будь-яких змін до відомостей про юридичну особу.

Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про КБВ та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

Інформацію про КБВ подають усі юридичні особи, крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій.

Джерело: Рівненські новини