22°

Рівненські новини

У Рівному розробляють нову Водну стратегію України

В Україні  протягом останніх п’яти років розпочались процеси реформування водної галузі: запроваджено стандарти інтегрованого управління  водними ресурсами на рівні річкових басейнів та розпочато розробку інтегрованих планів річкових басейнів згідно з принципами  Європейської водної директиви. Розроблено та прийнято Урядом Стратегію зрошення  та дренажу до 2030 року і поставлене завдання щодо розробки державної Водної стратегії. Однак і досі немає бачення довгострокової перспективи водної галузі та єдиної державної Водної стратегії. Саме тому за підтримки Уряду і Президента  України науковці Національного університету водного господарства та природокористування розпочали роботу над розробкою Водної стратегії для держави.

Європейське екологічне бюро визнало за необхідне переглянути фундаментальні засади формування водної політики та скоригувати існуючі підходи до управління водними ресурсами на рівні річкових басейнів. Так, існуючі технологічні та моніторингові інструменти для досягнення «доброго» стану водних ресурсів пропонується підсилити розвитком соціально-економічного регулювання та інституціональних засад управління і фінансування водної галузі.

На основі аналізу та узагальнення існуючого досвіду водної політики у країнах ЄС науковці НУВГП визначили перелік базових імперативів та принципів, а також найбільш розповсюджених в сучасних умовах методів та інструментів розробки водної політики, що були апробовані та успішно впроваджуються багатьох країнах. Вже розроблена методологія та методи стратегії, уніфіковано структуру та алгоритм управління процесом розробки Водної стратегії; запроваджено процес розробки водної політики на основі постійно діючого «кола політики» із залученням широкого кола зацікавлених сторін на базі єдиної інформаційно-аналітично-комунікаційної платформи.

Реалізація Національної водної стратегії за участі фахівців з місцевого університету дозволить запровадити адаптивне ресурсоефективне водокористування для сталого сільського та міського розвитку в умовах кліматичних та інших природних (у т. ч. пандемічних) викликів, соціально- економічних  та цифрових трансформацій; децентралізує  корпоративне та відповідальне управління водокористуванням на територіях задля збереження та відтворення водних ресурсів.

Пропозиція від дослідників НУВГП, після прийняття політичного рішення на рівні Уряду країни, забезпечить прозорий процес виконання завдання шляхом створення виконавчого координуючого підрозділу на базі провідної науково-освітньої установи у галузі водного господарства.

За подальшими кроками можна буде стежити на сайті та сторінках у соціальних мережах НУВГП.

Джерело: РН